Coendershof


Een keramisch kunstwerk van 35 m2 door Maggie Giles
Uitgezaagd, gerestaureerd en verpakt ten behoeve van een verhuizing van het zorgcentrum waar het zich bevond.
Na voltooiïng van de nieuwbouw plaatsen wij het kunstwerk terug in een lijst in de buitenmuur.