Leeuwarden

Zoals zo vaak moesten we ook hier voor de slopershamer uit de aanwezige kunst redden.