Maggie Giles

Dit is één van de vele naoorlogse kunstwerken in openbare gebouwen die wij verwijderd hebben.
Dit kunstwerk uit een Amsterdamse lagere school is kenmerkend voor het vrolijke werk van Maggie Giles.