Stadskantoor Tilburg

De hoge toren van het Stadskantoor te Tilburg had op bijna elke verdieping een uniek kunstwerk.
Van de vijf konden er twee gered worden, de andere drie waren onlosmakelijk verbonden (letterlijk) met asbest.