De Banakker

Een mozaiek verplaatst van het oude naar het nieuwe zwembad.
De nieuwe plaatsing rond de hypermoderne glijbaan toont beduidend artistieker dan de oude.